898 Trần Hưng Đạo, P. Điện Ngọc, TX. Điện Bàn, Quảng Nam.