Bộ sưu tập ấm áp

  • Bề mặt: Sần
  • Màu sắc: Đỏ thanh long
  • Loại ngói: Ngói lợp
  • Loại sóng: Sóng lớn
  • Trọng lượng: 4.1 + 0.1kg

0905.92.92.92