Bộ sưu tập hiện đại

  • Bề mặt: Sần
  • Màu sắc: Socolate đậm
  • Loại ngói: Ngói lợp
  • Loại sóng: Sóng Lớn
  • Trọng lượng: 4.1 + 0.1kg

0905.92.92.92