Bộ sưu tập Hội An

Kích thước: 25×60 cm

Màu sắc: Xám đậm – Vân gợn sóng

Loại gạch: Gạch men

Công năng: Gạch ốp tường

0905.92.92.92