Bộ sưu tập thác mơ

Kích thước: 30×60 cm

Màu sắc: Kem đậm – Hoa văn lượn sóng

Loại gạch: Gạch men

Công năng: Gạch ốp tường

0905.92.92.92