Bộ sưu tập thạch anh

Kích thước: 40×40 cm

Màu sắc: Kem – Vân đá

Loại gạch: Gạch granite

Công năng: Gạch lát nền

0905.92.92.92